Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MaiHoa vào 31/01/2008 10:53

Sắc vàng như đốt, như thiêu
Như mang tất cả ráng chiều về đây
Biết là lá sắp lìa cây
Trời không lỡ gió để ngày lặng thêm
Có người ngồi thức qua đêm
Lặng im không muốn quét thềm sớm nay.