Tóc em bay hay áo bay trong gió
Giữ lấy giùm tôi dáng lụa mềm
Xin đừng xao động tan dòng nước
Giữ lấy giùm tôi chút bóng em