Đêm mưa Sài Gòn mỏng manh sợi tóc
Vành mi cong run rẩy đoá môi sen
E ấp giữ một mùi hương con gái
Ngập ngừng mưa đọng giọt bên thềm
Đêm mưa Sài Gòn mỏng manh vạt áo
Bàn tay thơm hoa sữa thon mềm
Tóc ước đẩm hạt mưa lòng bối rối
Ta giữ chút gì còn phảng phất hương đêm