Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 06/10/2019 18:02

欸乃曲其一

偶存名跡在人間,
順俗與時未安閑。
來謁大官兼問政,
扁舟卻入九疑山。

 

Ai nãi khúc kỳ 1

Ngẫu tồn danh tích tại nhân gian,
Thuận tục dữ thì vị an nhàn.
Lai yết đại quan kiêm vấn chính,
Biển chu khước nhập Cửu Nghi san.


Mùa xuân năm 767, tác giả đang làm thứ sử Đạo Châu (nay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam). Khi đi công tác Trường Sa trở về, tới Hoàn Châu, thấy nước sông ở đây đang dâng cao, chảy xiết, thuyền đi chậm lại, ông soạn ra các bài ca này cho phu thuyền hò thêm hứng thú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngẫu còn tên tuổi ở nhân gian
Theo lệ với thời chửa được nhàn
Yết kiến quan cao dò chính sách
Cửu Nghi núi ấy tiếp thuyền lên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngẫu còn tên tuổi nhân gian,
Theo tục với thời chưa nhàn được đâu.
Hỏi chính sự yết quan cao,
Cửu Nghi núi ấy lối nào thuyền lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời