Thơ ca Hán Nguỵ đã bao dòng,
Chính thể không người luận tới cùng.
Ai kẻ trong thơ từng mở lối?
Tạm đành phân biệt chuyện ô trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.