Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 20:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/11/2018 13:28

岐陽其二

百二關河草不橫,
十年戎馬暗秦京。
岐陽西望無來信,
隴水東流聞哭聲。
野蔓有情縈戰骨,
殘陽何意照空城。
從誰細向蒼蒼問,
爭遣蚩尤作五兵?

 

Kỳ Dương kỳ 2

Bách nhị quan hà thảo bất hoành,
Thập niên nhung mã ám Tần kinh.
Kỳ Dương tây vọng vô lai tín,
Lũng Thuỷ đông lưu văn khốc thanh.
Dã mạn hữu tình oanh chiến cốt,
Tàn dương hà ý chiếu không thành.
Tòng thuỳ tế hướng thương thương vấn,
Tranh khiển Xuy Vưu tác ngũ binh?

 

Dịch nghĩa

Trăm hai quan ải và sông lớn ngọn cỏ không nhàu nát
Mười năm trận mạc mù mịt cả Tần kinh
Kỳ Dương nhìn về tây không có tin đến
Lũng Thuỷ chảy về đông nghe tiếng khóc
Cây vạn có tình leo che xương chiến
Ánh chiều tà có ý gì chiếu vào thành không
Theo ai để hỏi trời cặn kẽ
Việc năm quân sao lại khiến Xuy Vưu?


Kỳ Dương còn gọi là Kỳ Châu, Phượng Dương, nay ở huyện Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây. Tháng giêng năm Đại Định thứ 8 đời Kim Ai Tông, quân Mông Cổ vây Phượng Tường, tháng tư hạ thành. Bấy giờ tác giả làm huyện lệnh Nam Dương, nghe tin này vô cùng đau đớn, làm ba bài Kỳ Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trăm hai quan ải cỏ xiêu lính
Mười năm khói lửa ám Tần kinh
Kỳ Dương trông mãi tin tức dứt
Lăng Thuỷ xuôi về tiếng khóc rinh
Rau đồng thương xót che sương trắng
Ánh tà sao nỡ chiếu thành không
Ai người hỏi khẽ trời xanh nhỉ
Sai khiến Xuy Vưu tạo ngũ binh?


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trăm hai sông ải cỏ không nhàu
Tần đã mười năm rộn vó câu
Tây ngóng Kỳ Dương tin đến vắng
Đông về Lũng Thuỷ khóc nghe sầu
Leo che xương chiến tình cây vạn
Chiếu xế thành không ý nắng chiều
Biết với ai lên trời hỏi kỹ
Năm quân sao lại để Sy Vưu?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời