Đêm đêm đầy những trăng ngà ngọc xưa
Cây quỳnh mới mẻ sớm trưa
Người hoa tam các tuổi vừa đương tơ
Sàn nhung áo lụa phất phơ
Tần phi với vũ điệu thơ Hậu Đình
Nguyệt hoa hoa nguyệt giao tình
Đêm xuân chia với mỹ nhân khuynh thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.