15.00
Đăng ngày 22/10/2020 12:57, số lượt xem: 229

Xin bạn đừng kêu khổ
Ở trong lúc này đây
Người miền Trung giờ này
Nhiều người còn ngâm nước…

Xin đừng đăng lấy được
Những phút bù khú vui
Nhưng cuộc chơi ngất trời
Đúng thời mà đăng nhé…

Xin làm một người trẻ
Có trí tuệ, bao dung
Đừng mở mắt to đùng
Buông câu: ừ, khổ nhỉ…

Xin đừng sống ích kỉ
Hãy là cứ cho đi
Sẽ nhận lại đôi khi
Sau này ai mà biết…

Anh hùng bàn phím viết
Tôi tự nhận có tôi
Nhưng tự đáy lòng tôi…
Giọt lệ tôi đã chảy…

Làm gì còn bóng bẩy
Khi khúc ruột tang thương
Khi cuộc sống vô thường
Mong manh trong lũ lụt…

Xin đừng ai chấm mút
Khi cứu tế đồng bào
Đó là giọt máu đào
Người Việt Nam mình có…

22-10-2020