Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2017 20:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/09/2022 22:42, số lượt xem: 256

Cám ơn bằng hữu gần xa
Viếng thăm đưa tiễn cụ qua Niết Bàn
Cơn mưa Đồng Lạc chứa chan
Con thuyền Đại đạo: lạc - an bóng người
Đầu xuân giông nổi vòm trời
Phật tâm toạ nở độ vời chở che
Niết Bàn xa những nhiêu khê
Phù sinh cõi khổ bộn bề lo toan
Niết Bàn ngũ sắc lạc - an
Du sơn ngoạn thuỷ mây voan cánh hồng
Hãy cười khi đã thấu, thông
Chúng con ở lại kết vòng tay thương
Khó khăn mấy cuộc đời thường
Rách lành đùm bọc miếng nhường nơi nhau
An tâm cụ nhé... lên mau
Đài sen ngự, toạ - phép mầu nhận ban
Dang tay hồn vén mây ngàn
Nhìn theo bóng cụ áo vàng hào quang

03-02-2017