Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2021 08:39, số lượt xem: 132

Tại nghèo chỉ tại nghèo thôi
Cùng trang cùng lứa cuộc đời đủ no
Nghèo nên san sẻ điều lo
Cho cha cho mẹ nhỏ to việc làm
Giầu sang ai chẳng không ham
Cơm canh đầy đủ đã chan nụ cười
Nhà nghèo nào dám biếng lười
Con cua, con cáy đội trời nắng mưa
Con ơi… Xô đã đầy chưa?
Mấy con cua sống còn chưa đem về
Con nằm giữa cánh đồng quê
Có con sông rộng bộn bề cá tôm
Con nằm đã quá chiều hôm
Bát cơm, quả trứng, nén hương nghẹn ngào
Ta bà ngột ngạt làm sao
Con đừng ghé lại kiếp sau con à
Nam mô… quỳ lạy Phật đà
Siêu sinh tịnh độ con qua luân hồi…

18-11-2021