Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2015 08:38, số lượt xem: 335

Vu lan nặng chuyến hỡi ai còn
Nghĩa mẹ công thầy nỡ héo hon
Chớ để khi cầm đôi bánh tét
Mà hay lại nhớ bận ăn đòn
Rưng rưng lệ khổ vòng khăn trắng
Nghẹn nghẹn tim sầu miếng bánh non
Ầu ơi bóng ngả chiều buông xuống
Vẳng tiếng chuông chùa thức tỉnh con…

28-08-2015