Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2015 10:35, số lượt xem: 318

Vĩnh biệt ngày xanh rũ thói đời
Xuôi thuyền mát mái nhẹ như chơi
Đưa người kiếp nản buồn nhân giới
Chở kẻ thân ương ngượng cảnh đời
Gió vuốt mây vờn thương sóng đợi
Sao buông nguyệt hứng ngán mây rời
Thuôn tay nắn gối ta nằm bởi
Nắng khóc non kêu váng đất trời…

Nắng khóc non kêu váng đất trời
Ai này biết đến tận xa khơi
Hay người kiếp nản buồn nhân giới
Biết kẻ thân ương ngượng cảnh đời
Thoát lốt quy tiên sầu bán vợi
Thay hình hướng Phật mộng tàn vơi
Mù sương mấy lối nào ai đợi
Vĩnh biệt ngày xanh chẳng hợp thời…

25-04-2015