Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/01/2021 12:36, số lượt xem: 275

Cuộc đời như một dòng sông
Nhiều người nhảy đại vào trong dòng đời
Xuôi dòng mặc kệ thế thôi
Vui cùng thế cuộc, không lời tự dăn
Cứ đi không chút băn khoăn
Đâu là điểm đến, đâu giăng vệt cùng
Đến khi biến cố khôn trừng
Mới hay sợ hãi, mới dừng cầu xin
Niềm vui phân nhánh trăm nghìn
Giờ thành loãng nhạt, bậu vin nhánh nào
Thôi thì nhắm mắt xem sao
Đưa đưa đẩy đẩy rồi vào nơi đâu
Buồn thay kẻ xuống thung sâu
Theo dòng nước đổ nẫu nhầu tấm thân
Vô tri, vô thức, vô thần
Đôi lần thức tỉnh. Bất tuân: ngược dòng...

31-01-2021