Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2015 09:53, số lượt xem: 292

Em à hết thật sao
Trốn chạy mãi nơi nào
Chấp nhận quên nhau mãi
Xa rời mộng thủa nao
Buông tay anh chẳng thể
Níu áo chỉ bung phào
Tuột mất tình yêu ngọt
Còn đây giọt đắng gào…

06-07-2015