Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2016 23:47, số lượt xem: 347

Cuộc đời – bể khổ... trầm luân
Bóng dài cô độc xoã lần trăng buông
Hoang vu lặng khóc dầm sương
Kiếp người dài – ngắn... có thương kiếp người
Nắng – mưa là bệnh của trời
Khối ai ngửa mặt lên cười trời cao
Mà chi tủi giọt máu đào
Làm chi nước lã cùng xào xáo ăn
Bực mình sỏi đá cười nhăn
Ngẫm đau cánh hạc nhọc nhằn gió mây
Điêu linh đoạ nét mực vầy
Sớm khuya hoạ dáng hiện thây cô hình
Lãng du ngán cõi phù sinh
Khuấy thời gian động lênh đênh đò đời
Trăng khôn – dại... xứ ta – người
Tửu ngoa ngoạm chữ rớt lời thơ say...

26-05-2016