Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2022 08:17, số lượt xem: 51

Sức nặng đồng tiền khiến chị đau
Tiền làm khối cậu đánh nhau đau
Hơi tiền bám sắc bao nàng khổ
Vị bạc theo tiền khối chú đau
Nhận thấy tiền là cơn mộng khổ
Nhìn ra bạc vẫn mớ tiền đau
Mưa tiền vẫn rộn muôn loài khổ
Nức nở: ôi tiền… tớ cũng đau…

17/12/2022