Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/11/2021 08:09, số lượt xem: 71

Trách cứ nhau nhiều cũng thế thôi
Lỗi thì cũng đã có lỗi rồi
Giải quyết được gì khi buộc tội
Cải thiện vấn đề bạn của tôi…

Sai lầm vẫn mắc hàng ngày thôi
Ngốc nghếch, hiểu sai chắc có rồi
Trách cứ nhau hoài thành xa lạ
Bao dung nhau nhé người thân tôi…

05-11-2021