Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2023 08:35, số lượt xem: 128

Nhiều khi giả sống ngô nghê
Dễ xem thời thế, dễ bề cân đong
Dễ lường bác có quý không
Dễ nhìn ra chú hèn trong tâm hèn
Dễ dòm thấy kẻ ngu điên
Dễ bên được bác ở hiền tính ngay
Dễ dàng đậu, dễ dàng bay
“Chấp gì thằng ấy...” hoá hay lại bền
Dễ tìm thấy những phút yên
Ít lo sợ cảnh đoàn viên ông bà…

07-03-2023