Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2015 09:49, số lượt xem: 366

Ta đương chuếnh tửu ước hoàng tuyền
Chẳng sự vô gàn sắc nổi điên
Chán thế mà say đôi chén dại
Đời thừa phải ngửa mấy ly tiên
Đời vui cứ sướng thằng cười đểu
Lại khổ đành cam kẻ nẫu hiền
Chán qúa xem thời bằng mắt ngược
Ta buồn đời chán đợi thăng thiên…

08-04-2015