21.00
Đăng ngày 27/01/2023 13:30, số lượt xem: 74

Có những mục tiêu hão huyền
Nhiều những giá trị ảo
Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo tầu…

Có những thước đo nhân tạo
Làm mờ đi giá trị
Của những con người đang tự ví von nhau…

Phẩm hạnh là gì ấy nhỉ?
Trong một đám ngông cuồng
Như muốn biến xã hội thành tuồng để xem…

Có nhiều người không hề kém
Nhưng là một cá nhân
Độc đáo đến mấy cũng dần nhạt phai…

Tiêu chuẩn rồi cũng sẽ sai
Khi bầy đàn thẩm định
Chẳng ai là vai chính trong bộ phim hài…

26-01-2023