Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2022 20:35, số lượt xem: 43

Chiếm được xác thân rồi
Anh chàng quyết định thôi
Trong đồn đâu bóng địch
Phía ấy có quân mồi
Giặc mạnh như tràn lũ
Ta nhường để giữ môi
Quay nhìn về phía cũ
Chẳng chút đất mà ngồi…

12-04-2022