Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2019 15:30, số lượt xem: 340

Sắc nước nghiêng thành lộng nét xinh
Mi vương ái rực gọi xuân mình
Bờ môi hững thả cong xoè ái
Ánh mắt hờ đưa chớp mở tình...

*

Chửa có chồng đâu nhé mấy anh
Còn tem rõ dấu đỏ môi vành
Trần vai ghẹo nắng tròng trành trắng
Trống cổ đùa trời sóng sánh xanh...

**

Tóc rối hờn yêu với gió trời
Tìm duyên vẽ mộng thả xa khơi
Thuyền đi vạn dặm câu hò với
Bến đợi nghìn trùng điệu hát phơi...

09/04/2014