Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2022 19:49, số lượt xem: 74

Ai xui ngươi thế ôi chim Cuốc
Cất giọng kêu lên dạ ta sầu
Chao ôi vào những đêm hè vắng
Tiếng cuốc kêu than gọi bạn hiền
Hay gọi anh hùng nơi bốn bể (chuyện vua Thục)
Ra tay cứu quốc khỏi xâm lăng
Nhưng giờ đây đất nước đã bình yên
Giặc không còn nữa kêu chi vậy
Hay tìm bạn hiền nơi bốn bể
Trong dòng đời người cứ đổi thay
Ta bất chợt ngỡ ngàng chẳng hiểu
Ta và ngươi liệu khác là bao
Ôi thế đấy mày là chim cuốc
Còn ta đây là một con người
Ta tìm bạn và ngươi gọi bạn
Đâu rồi bạn tốt của ta ơi…

11.2000