Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2015 16:41, số lượt xem: 360

Một vết nứt rạn của cuộc sống xung quanh ta
Đêm ngày rỉ vỡ phô bầy những hỗn tạp ra
Làm con người ta hoảng sợ… mà lúc trước đó
Tại cái điểm nứt rạn đó… họ dẫm, đạp, chà…
Không thương tiếc lên cái vị trí như vô dụng
Không đem lại lợi ích cho họ bao ngày qua
Nhưng họ không nhận ra – chính điều vô dụng đó
Đã bảo vệ họ năm tháng hưởng thụ sa hoa…

02-05-2015