Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2021 08:41, số lượt xem: 66

Nhiều người sống mãi trong hồi ức
Lắm kẻ mơ nhiều vận sớm mai
Quá khứ không buông thành phế bỏ
Vui - buồn chẳng lọc mộng đường sai…

04-11-2021