Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2023 20:12, số lượt xem: 25

Nhà lầu không có để khoe
Lại còn ở mướn đỏ hoe mắt nhìn
Nuốt vào như vướng bọc kim
Một trai rượu trắng đi tìm giầu sang...

Nhà này không có bạc vàng
Căn nhà cấp bốn hở hang tứ bề
Đồ đoàn cũng thấy bộn bề
Nhưng toàn thứ giống nhà thuê tớ à...

Rảnh chân nên bước quãng xa
Một khu cùng khổ ý mà như nhau
Chán đời ngõ vắng đêm sâu
Bắt con đom đóm giấu sau nụ cười...

Tường rêu xây có gạch mười
Cong theo cái ngõ nhiều đời dẫm lên
Sương loang quấn với khói mềm
Có nhà giờ mới hun thêm tấm lòng...

Ao tù nước đọng sầu trong
Thế mà lơi lả thong dong đèn mờ
Lóng la lóng lánh quá cơ
Trăng còn xếp dáng nằm chờ trong chai...

Lắc qua lắc lại cùng ai?
Tay nâng, đầu ngửa, cổ dài mà tu
Trời sâu, rượu cạn, ta hư
Tròng trành nước mắt ấy từ lúc nao?...

17-03-2023