Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2020 14:06, số lượt xem: 205

Ban mai tắm đẫm trời quê
Sương vờn cây cỏ lạnh tê xóm làng
Lắng buông ngày cuối đông tàn
Ngày mai xuân đến, xuân sang mất rồi
Nắng buồn lặng ngủ nhẹ hơi
Vườn quê ôm ấp đánh rơi sương rầu
Long dáng, trực, tán đứng chầu
Ngũ, cửu răm bộ tươi mầu lá xanh
Túc, sung khoe quả chín xanh
Lộc vừng vươn lộc, dáng dành sanh si
Tùng im, khóm trúc so bì
Đào, mai bung nở quất thì lung linh
Lá mầu, hoa thẹn rùng mình
Ướp hương gìn sắc chờ tình bướm ong
Ban mai dậy chút hương lòng
Buông lời thơ vẽ cho nồng ban mai...

27/01/2014