Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2022 19:50, số lượt xem: 82

Thất tình ngũ dục ấy chính là ma
Báo hại thân tâm của chính chúng ta
Lấy đi yên tĩnh gọi về bấn loạn
Quấy nhiễu thanh tịnh đêm ngày ca thán…

Đạo ngộ minh tâm thấy được bình an
Không gọi về phiền não tối ngày than
Nhận biết đúng sai không làm chuyện ác
Lợi ích cộng đồng chưa lần kiếm trác…

Phần nhiều đều chấp nhận số mạng ban
Tiền tài, vận mạng câu chuyện đáng bàn
Bàn đi bàn lại thành ra tất bật
Nhạt vô thường khi lại là được mất…

Quẩn một vòng rồi lại ngấm vào thân
Tài khố mênh mông tích vài phần
Dính, ngấm nhiều thất tình ngũ dục
Thành tiêu tan, thành nhọc, gian truân…

18/12/2022