Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2023 20:00, số lượt xem: 44

Phố xưa
Bóng cũ
Ai vừa
Nhắn nhủ…

Mộng từ
Thủa ấy
Bây chừ
Cũ vậy…

Hàng cây
Già cỗi
Trả vay
Có nổi?…

Lặng trôi
Một góc
Hết thời
Thầm khóc…

Rêu phong
Con phố
Đau lòng
Loang lổ…

Buồn tô
Tủi vẽ
Loã lồ
Vò xé…

07-01-2023