Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2016 18:29, số lượt xem: 363

Chẳng để mai này nghiệp dữ trương
Lời dăn thức tỉnh chớ xem thường
Tu tâm tĩnh lặng thanh luồng khí
Dưỡng tính an hoà sáng cõi dương
Hỡi kẻ sai đường đau kiếp tận
Này ai lạc lối khổ luân trường
Câu kinh hối lỗi bao giờ muộn
Phật ngự tim hồng bác ái thương…

04-01-2016