Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2022 20:36, số lượt xem: 54

Nhát dao hạ xuống oán vật nằm
Nghiệp cứ chất trồng theo tháng năm
Nên phàm là thịt đều chứa độc
Giết hận sinh ra kết thành mầm
Ăn thịt khoẻ nhưng nhiều bệnh nhiễm
Ăn chay được cái bệnh ít thăm
Ôn dịch mà tìm vui mừng thịt
Sát sinh để sống lại là nhầm…

18-03-2022