Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2015 08:18, số lượt xem: 611

Chiều buồn ngế bóng ghẹo hồ yên
Quẩn gió hòng ngăn nhắc bạn hiền
Thế sự đương suy đừng tạo biến
Tâm thời loạn tính chẳng hồn nhiên
Nhìn nhau cũng toại đừng sờ đến
Ngó mặt cùng hoà nhớ giữ nguyên
Vệt nắng loang dài gieo thiện nguyện
Chiều buồn ngế bóng ghẹo hồ yên...

30-08-2015