Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2020 05:59, số lượt xem: 139

Nhìn thì cũng đã lỡ nhìn
Lẳng lơ? Mặc kệ! Rộn tim như thường
Cũng là thèm khát yêu thương
Mới khiêu, mới gợi, mới giương mời chào
Má hồng tuột đống thanh tao
Mắt đưa lúng liếng ngã nhào thanh danh
Môi cong như của để dành
Phây phây, ngồn ngộn mà hành nhân gian
Ngắn-dài? Váy áo thở than
Gò tâm liệu chắc đã sang Niết Bàn?
Chê bôi chắc đậu Thiên đàng
Thiếu tìm! Đủ đậy! Đoàng hoàng như nhau
Đêm ngày nhìn trước ngó sau
Sống thì vẫn được nhưng lâu bén tình
Tu đâu mà ở một mình
Căn cao số nặng tấu trình để qua
Âm dương bù đắp hài hoà
Đẹp khoe xấu đậy lẽ là tự nhiên
Đừng nhìn vội đánh giá liền
Đừng lay cây cột đảo điên thế thời
Hay cho một cách nhìn đời
Lòng tham trỗi dậy... thôi rồi... ôi thôi...
Gieo gì gặt đấy người ơi
Đi câu Sòi sọi - Chuối xơi gẫy cần...

12-05-2020