Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2016 18:16, số lượt xem: 484

Giấc mơ thường bay cao lắm
Theo gió vi vu trời thẳm
Ôm theo nàng thơ dệt thiêu
Câu - vần tặng cuộc sống yêu
Nhưng mà tại sao lại thế
Chẳng như người ta thường kể
Chẳng giống như ta từng xem
Giấc mơ dầm sương ướt nhèm
Miệng trời xối đời ngọc mễ
Bài thơ tìm người tử tế
Giữa muôn nghìn vạn sợi duyên
Hoạ cười nhếch mép đảo điên
Võ quan thẩm thơ chắc mẩm
Đao phủ hiện ra ca cẩm
Ta thấy chán các ngươi rồi
Vẽ vời đau khổ ỉ ôi
Ngôn từ chuốt nhồi thế mãi
Nhào đi chán thời nặn lại
Chém cho một nhát xa rời
Đầu bay – máu đỏ còn phơi
Dìu nàng thơ trong tăm tối
Tìm đâu đường ra riêng lối
Của kẻ tha hương xa xôi…

26-12-2015