Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2023 20:36, số lượt xem: 23

Ngày mai - ai biết ngày mai
Có khi nghĩ lại em về bên anh
Giờ đây... với những buồn tênh
Ước thành tượng đá đợi... em quay về
Người và tượng khác chi đâu nhỉ?
Khi người buồn... tượng đá cũng có đôi...
Lạnh lùng...

09/2003