Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2017 07:06, số lượt xem: 241

Ngẫm thế buồn ta những mấy tuần
Xem đời tạo nghiệp há thường luân
Chân mây mấy đoạn còn ương nhão
Cuối gió dăm cung đã thấm nhuần
Một chén trà thơm san với nguyệt
Đôi bình tửu ấm sẻ cùng xuân
Thi nhân mặc khách xin mời vãn
Tớ hoá tiền nhân Nhạc Bất Quần...

21-08-2017