Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2017 07:51, số lượt xem: 198

Mùa đông về
Đi tắm thuê cây cỏ
Cơn gió...

To nhỏ cười
Lời cuộc đời xối vọng
Bong bóng...

Ai ngóng trông
Nỗi niềm mong bậu cửa
Lời hứa...

Tàn rữa rồi
Bông hoa tươi thủa trước
Hẹn ước...

Lỡ bước đi
Đọng lại gì khi nghe:
Nhiêu khê...

05-07-2017