Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2018 14:11, số lượt xem: 284

Mẹ ơi mẹ dậy mà xem
Một trăm mét đất anh em hận thù
Chuyển mộ cũng chỉ hoả mù
Những đứa con Hiếu mắt lừ lẫn nhau
Cãi cọ xô xát nhìn đau
Em phi xe giết anh bâu gạt cần
Chín cây không có người dân
Chắc rồi anh mỏi xe dần nát anh
Mẹ ơi nhắm mắt đã đành
Họ hàng dưới ấy, mặt đành cúi sao
Dương thế dạy dỗ thế nào
Kính trên nhường dưới ho lao đồng tiền...

27/11/2013