Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2020 09:09, số lượt xem: 222

Đầu năm sét lộng phút giao thừa
Khơi nguồn dị tượng đá làm mưa
Thêm này dịch bệnh lan truyền, nhiễm
Lại tiếp thiên tai lũ lụt, lùa
Sắp hết phiên rồi xua Tí, đuổi
Đừng còn lốt nữa tiễn chuột, đưa
Bao nhiêu phận mỏng âm thầm, thác
Mắt lệ ta đau đập phát, chừa

23-10-2020