15.00
Đăng ngày 28/02/2023 08:30, số lượt xem: 119

Nhà bên lớn nhất thật nhiều tiền
Nhà trước to đùng giật cấp tiên
Nhà bác trăm gian màu gỗ gụ
Nhà cô nghìn mét sắc cây kiền
Nhà cao vẽ hẳn khung sườn đẹp
Nhà thấp sơn luôn vỏ hộp hiền
Nhà rộn làng trên khoe ngõ dưới
Nhà tranh của tớ kiệm lời thiền…

28-02-2023