Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2015 08:23, số lượt xem: 378

Thống khổ tung hoành vẽ sảng mê
Đôi tay trắng bệnh lối mô về
Con đường lặng lẽ sầu vương lả
Bọng mắt thâm quầng tủi cộn ê
Kẻ ở đành không hờn tứ phía
Người đi đã lỡ nghẹn muôn bề
Quay nhìn nuốt lệ quên nàng nhé
Hạnh phúc xa rời lệ đăng ghê…

31-08-2015