Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/12/2015 17:19, số lượt xem: 418

Ai còn có mẹ ngó mà đi
Vững bước đôi chân nhọc xá gì
Sáu khắc hờn dài đau mắt dõi
Năm canh mộng ngắn tủi thân nguy
Con à bậu vẫn nhìn theo đó
Tí hỡi mày đang ngẫm với bì
Chớ sợ tâm trong trời dẫn lối
Đừng tìm hạt lệ bấn chia ly...

22-11-2015