Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2015 08:56, số lượt xem: 387

Nghèo không điều kiện
Mất điện khổ chưa
Nóng nực gào chua
Kiếp thừa xã hội…

Nửa đời lặn lội
Tội lỗi gì sao
Tôi hỏi trời cao
Khi nào hết khổ…

Nghến dài cả cổ
Trời đổ trận mưa
Nóng nực đong đưa
Ăn thua gì chú…

Vài lời nhắn nhủ
Chưa đủ tiện nghi
Có điện cũng thì
Mần chi mo quạt…

Điều hoà cực mát
Lắp quạt nhỏ to
Tích điện con cò
Chả lo nóng nực…

Nghèo đến là cực
Không lực để mua
Có điện khổ chưa
Tay khua đau quạt…

02-07-2015