Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2023 09:12, số lượt xem: 60

Xuân còn cứ phải tưới tười tươi
Vẻ đẹp là do cưới cưỡi cười
Hỡi gió dìu ra biên biến biển
Này mây chở tận giới giơi giời
Cho em tuổi trẻ mông mồng mộng
Để tớ thanh xuân lưới lưỡi lười
Mở rộng vòng tay đon đọn đón
Tình đều sẽ đến thổi thồi thôi…

21-02-2023