Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2022 16:56, số lượt xem: 102

Vang vọng núi đồi
Tiếng đàn ai khơi
Mây ngàn rẽ lối
Tìm gọi mặt trời
Nhân gian soi sáng
Tháng ngày dong chơi
Ta bà rời khỏi
Giải thoát luân hồi…

12-06-2022