Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2016 17:58, số lượt xem: 300

Một khối mầu đâu phải mầu chung
Ai cũng trông đâu ai cũng tỏ
Người hơn người so chi lớn nhỏ
Một khối mầu cháy đỏ thương yêu…

Đôi mắt nhỏ nhìn đời giễu cợt
Những sang hèn giàu có bất chợt
Tàn ngậm cười trong khối sầu phơi
Như một trò vui ứa nghẹn lời…

Vui cánh chim những cặp và đôi
Vô tư lự đâu lời ca thán
Không cuộc tình kẻ mua người bán
Khẽ hoà ca điệu hót riêng loài…

Khối mầu nào rồi cũng nhạt phai
Ai biết được mầu nào bất tử
Đã ai đi tìm và ướm thử
Ngắn cuộc đời – quá khứ buồn thay…

Hãy nhắm mắt nâng nhẹ đôi tay
Nhẹ thôi… nhẹ… ô hay mầu ấy
Mở mắt nào… thì ra là vậy
Bất tử mầu… giầu có yêu thương…

03-01-2016