Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 08:43, số lượt xem: 26

Quá trưa trời bỗng ngớt mưa
Mây đen ghẹo ngọn gió lùa
Nhốt trong chiếc cũi đen nhẻm
Ùn ùn tứ phía sợ chưa…

Mưa còn đang thòm thèm
Từ phía biển màu đêm
Báo hiệu trận mưa lớn
Không tin đợi mà xem…

Tiếng sấm gầm từng cơn
Tiếng lách tách to hơn
Sét xuyên trời, bổ đất
Chớp như thể chốt đơn…

Hạt mưa giống đảo quân
Nã từng hạt xuống sân
Như không hề đau đớn
Bầm dập cả hồng trần…

02-09-2022