Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2022 20:37, số lượt xem: 49

Mùa hè
Trong tôi mùa hè
Lưu luyến nhớ
Nhớ trường
Nhớ thầy cô
Nhớ bạn
Nhớ buổi chia tay cũng mùa này…
Mùa hè
Lại mới một mùa thi
Mùa chia ly
Mùa thử thách
Của tôi
Của bạn
Của mọi người…
Mùa hè
Rực lửa mùa hè
Đến rồi đi
Cồn cào
Như thể
Quá nhớ rồi
Hè ơi!...

11/1999