Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 14:57, số lượt xem: 141

Cuộc sống buông xuôi uổng phí này
Đau tìm mộng mị khổ cơn say
Qua đêm thác loạn vui thềm đất
Hửng sáng bình yên thộn mặt mày…

15-08-2021