Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2020 13:41, số lượt xem: 266

Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò
Xong rồi mới thấy thật là lo
Bồng to tạm buộc phơi khoe gió
Bưởi khủng đương treo nhử khéo cò
Mấy ả bên này xem bắt đọ
Vài nàng phía đấy ngó đòi so
Cam sành tủi thật coi như bỏ
Lỡ dại theo anh đến Cửa Lò...

09-08-2020